بانچر دابل تویست 560 میلی متر | NIEHOFF | D561 Model

560mm Double Twist Buncher | D561 Model | NIEHOFF

ratings
خط بانچر دابل تویست 560 میلی متر مناسب برای هادی های مسی انعطاف پذیر

دسته بندی : بانچر

حمل به کارخانه

Shipping to factory

نصب در کارخانه

Factory installation

قیمت مناسب

The price is right

کیفیت مناسب

good quality