خط کشش 0.5-0.15 میلی متر مربع | SAMP | TRB3

0.15-0.5SQmm Drawing Line | TRB3 | SAMP

ratings
خط کشش کامل با کپستن های سرامیکی، مناسب برای گرفتن سیم آنیل شده از اندازه ی 0.15 تا 0.50 میلی متر.

سرانجام سیم بر روی بوبین های 250 میلی متری دابل اسپولر، با عملیات های خودکار بارگیری، تعویض و تخلیه، قرار می گیرد.

دسته بندی : دستگاه کشش

حمل به کارخانه

Shipping to factory

نصب در کارخانه

Factory installation

قیمت مناسب

The price is right

کیفیت مناسب

good quality