تویینر | POURTIER | BMT 630

Twinner | BMT 630 | POURTIER

ratings
با سرعت بالا برای تولید جفت تلفن 5-2 رشته ای یا کابل کنترل با قطر 0/9 میلی متر (مفتولی یا رشته ای).
دستگاه مدرنیزه شده است؛ دارای کنترل الکترونیکی درازای طول توسط موتور DC، تخلیه تنظیم شده، موتورهای الکترونیکی مدرن.
از مزایای این دستگاه می توان به شهرت ساخت پورتیر بودنش، به ویژه سری مشهور BMT، اشاره کرد.

دسته بندی : تویینر

حمل به کارخانه

Shipping to factory

نصب در کارخانه

Factory installation

قیمت مناسب

The price is right

کیفیت مناسب

good quality