خط کشش راد 16 رشته|SICTRA|TFC 16T

SICTRA|TFC 16T|16 Wires Drawing Line

ratings
خط کشش 16 رشته با 31 دای و آنیلر 2500Amp برند سیکترا و کابینت مقاوم در برابر صدا، قرقره ثابت برند سیکترا 800 میلی متر و مدل BS80، قرقره متحرک برند سمپ 800 میلی متر و مدل TE/65-M و دارای پنل الکتریکی که نیاز به بروزرسانی دارد.

دسته بندی : کشش راد مس

حمل به کارخانه

Shipping to factory

نصب در کارخانه

Factory installation

قیمت مناسب

The price is right

کیفیت مناسب

good quality