دستگاه آنیلر |NIEHOFF | 78kVA-1300A, Model R200

78 kVA Continuous Annealer 1300 A| NIEHOFF| Model R200

ratings
این آنیلر ، با حداکثر سرعت بالا خود (78kVA) برای کشش فاین یا اینترمیدیت
کاربرد دارد.
این دستگاه برای بازپخت سیم مسی در محدوده 0.25 تا 0.9 میلی متر مناسب است.
دستگاه مجهز به تابلوبرق مجزا با ترانسفورمر است.
سیم در اتمسفر بخار به دمای بازپخت خود می رسد.

دسته بندی : آنیلر

حمل به کارخانه

Shipping to factory

نصب در کارخانه

Factory installation

قیمت مناسب

The price is right

کیفیت مناسب

good quality