خط دابل تویست استرند 630 میلیمتر|LESMO |DTO630

LESMO | DTO630 | Double Twist Stranding Line

ratings
خط دابل تویست استرندر 630 میلیمتر با طول چیدمان از 13.83 تا 106.76 میلیمتر توسط تغییر دنده.

دسته بندی : دابل توییست

حمل به کارخانه

Shipping to factory

نصب در کارخانه

Factory installation

قیمت مناسب

The price is right

کیفیت مناسب

good quality