خط اکسترودر عایق 80mm+45mm تندم | NIEHOFF+UNILINE

80mm+45mm Tandem Insulation Line | NIEHOFF+UNILINE

ratings
این خط اکسترودر تندم برای عایق بندی کابل های کنترل مسی و کابل های داده طراحی شده است.

دسته بندی : اکسترودر عایق

حمل به کارخانه

Shipping to factory

نصب در کارخانه

Factory installation

قیمت مناسب

The price is right

کیفیت مناسب

good quality