خط استرندر دابل تویست 630 میلی متر | LESMO | DTO630 Model

630mm Double Twist Stranding Line | DTO630 Model | LESMO

ratings
خط بانچر 630 میلی متر که با تعویض دنده می توان طول را از 13.83 تا 106.76 میلی متر گذاشت.

دسته بندی : دابل توییست

حمل به کارخانه

Shipping to factory

نصب در کارخانه

Factory installation

قیمت مناسب

The price is right

کیفیت مناسب

good quality