دستگاه SZ استرندر | ROSENDAHL | RAY 021 Model

SZ Stranding Machine | RAY 021 Model | | ROSENDAHL

ratings
دستگاه SZ-STRANDING برای هادی های قسمت بندی شده و استفاده در خط روکش طراحی شده است.

دسته بندی : SZ

حمل به کارخانه

Shipping to factory

نصب در کارخانه

Factory installation

قیمت مناسب

The price is right

کیفیت مناسب

good quality