خط استرندر کابل های فیبر نوری | FRISCH | SZ Model

Stranding Line for Optical Fiber Cables | SZ Model | FRISCH

ratings
خط کامل استرندر شامل پی آف و تیک آپ سلف تراورس 1600 میلی متر و همراه با تابلو برق.

دسته بندی : SZ

حمل به کارخانه

Shipping to factory

نصب در کارخانه

Factory installation

قیمت مناسب

The price is right

کیفیت مناسب

good quality