دستگاه کشش 17 دای|NIEHOFF | MT200

NIEHOFF | MT200 | Drawing Machine

ratings
دستگاه کشش نیهوف همراه با آنیلرRI170 و دارای تابلو برق (زیمنس S7 PLC) و همچنین یک مجموعه قالب
ساخته شده در سال 2009

دسته بندی : کشش میانی

حمل به کارخانه

Shipping to factory

نصب در کارخانه

Factory installation

قیمت مناسب

The price is right

کیفیت مناسب

good quality